Година на протестите: Киев 2013

Година на протестите: Киев 2013
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Васил Иванов Гарнизов проф. д-р
Статус:
реализиран

1. Да се направят наблюдения и интервюта на протестите в Украйна;


Постигнати резултати


1. Наблюдения и снимки на протестите;
2. Снимни и


Екип:

  • проф. д-р Васил Гарнизов - преподавател
  • Иво Божков - студент