Археологични разкопки в Египет 2014 г.

Археологични разкопки в Египет 2014 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Теодор Арсов Леков доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът е трети сезон на археологическите разкопки на деп. “Средиземноморски и Източни изследвания” на Тиванска гробница № 263, на сановника Пиай от времето на XIX египетска династия (13 век, пр. Хр.), която се намира в Курна (селище, разположено на западния бряг на Луксор, Египет). Разкопките са се провели в периода 01.02. – 23.02.2014 г. и предвиждат дейности като почистване вътрешността на гробницата, разкопаване на лявата (източната) погребална камера в първото помещение на гробницата, почистване на откритите помещения през миналия сезон, обезопасяване на отвора на шахтата, фотографиране и изработване на архитектурен план на помещенията, поставяне на метална врата пред входа на откритите през миналия сезон помещения, консервация на откритите артефакти, фотографиране на артефактите, рисуване и опис на артефактите.
След всеки сезон се публикува отчет за извършената работа, а след приключването на последния сезон се планира пълно издание на обекта.


Екип:

  • доц. д-р Теодор Леков - преподавател
  • проф. Сергей Игнатов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Емил Бузов - преподавател
  • д-р Йордан Чобанов - докторант