Кандид или Оптимизмът – театрален спектакъл

Кандид или Оптимизмът – театрален спектакъл
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

“Кандид или Оптимизмът” е проект за театрален спектакъл по авторска адаптация върху романа на Волтер на гост-режисьора Стефан Москов. Проектът се реализира като съвместен между департамент “Театър” и Университетски театър на НБУ – независима продуцентска дейност и Студентски съвет на НБУ. От общо 16-те участника в проекта, 8 са дипломанти, а 6 са студенти в МП “Театрално изкуство и общество” – 4-ма актьорско майсторство и 2-ма – режисура. Към проекта се присъединиха и студенти от модул “Сценичен дизайн” като асистенти на сценографа на проекта Чавдар Гюзелев, преподавател и докторант към деп.“Кино, реклама и шоубизнес”, както и студенти от програма “Дизайн” на ас. д-р Яна Дворецка, които изработиха костюмите. В проекта са привлечени и други преподаватели: Росен Михайлов – хореограф и доц. д-р Георги Арнаудов – композитор. По този начин са обхванати повечето департаменти по изкуствата в НБУ.
Спектакълът прави съвременен театрален превод на философските и пародични утопии на Волтер. Създаването му в този конкретен социално-политически контекст има дълбок смисъл и предлага творчески проект за връзката “Театър и общество”, каквато е целта на магистърската програма по театрално изкуство на НБУ.


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • доц. Възкресия Вихърова - преподавател
  • Стефан Москов - преподавател
  • доц. д-р Чавдар Гюзелев - докторант
  • проф. д-р Георги Арнаудов - преподавател
  • Росен Михайлов - докторант
  • доц. Елена Иванова - преподавател
  • доц. д-р Яна Дворецка - преподавател
  • Ирена Иванова - студент
  • Ивелина Илиева - студент