Цветана Манева на 70” – юбилейна програма, посветена на 70-годишнината на актрисата Цветана Манева, преподавател и почетен професор на НБУ

Цветана Манева на 70” – юбилейна програма, посветена на 70-годишнината на актрисата Цветана Манева, преподавател и почетен професор на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

Проектът „Цветана Манева на 70“ имаше за цел да отбележи годишнината на голямата българска актриса и почетен професор на НБУ Цветана Манева, която през последните 15 години трайно се свързва с НБУ като театрален педагог. Приносът й към образованието по театър предстои да бъде описван и архивиран. Този проект постави началото на този процес, който е важен не само за НБУ, но и за българската театрална памет.


Постигнати резултати


1. Видео-инсталация, собственост на НБУ (авторски


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • проф. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
  • проф. Цветана Манева - преподавател