Семинар по обществени поръчки, София

Семинар по обществени поръчки, София
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Миряна Стоилова Йорданова-Петрова преп. д-р
Статус:
реализиран

Участие на доц. арх. Петър Чавов в Семинар обществени поръчки 2014: “Практиката на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията по обществени поръчки, ИА “ОСЕС”, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния аминистративен съд по прилагане на Закона за обществените поръчки”, който се проведе в периода 5 – 7 февруари 2014 г. в гр. София, в София Принцес Хотел.
Резултати: прилагане на най-актуалните промени в практиката на обществените поръчки в България и в европейски мащаб в лекционен курс ARCM074 “Обществените поръчки и свързаните с тях архитектурни конкурси” към деп. “Архитектура”


Екип:

  • преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова - преподавател
  • доц. д-р Петър Чавов - преподавател