О, щастливи дни

О, щастливи дни
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Венцислав Огнянов Занков доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът представлява самостоятелна изложба на скулптура на голямоформатна живопис в черно Венцислав Занков, озаглавена “О, щастливи дни” в изложбена зала “Райко Алексиев” (10 април – 1 май 2014 г.).

Синопсис: С амбицията да потърси метафорите, които да уловят динамиката на непосредствено случващото се у нас, Занков избира да развие в скулптура и картини амбивалентността в немия, нечут вик на безсилие и самота и силата на бунта срещу тях. “О, щастливи дни” са дните след разкритото безмислие на битието в изправяне лице в лице срещу откритата пустота. Силата на протеста и примирението заедно в изоставената човешка съдба присъстват, за да предизвикат пряка среща с неописуемото, въплътено в скулптурната композиция “Пазачът на живите”.


Екип:

  • доц. д-р Венцислав Занков - преподавател
  • проф. Петер Цанев д.н. - преподавател