Представяне на спектакъла “Ела, легни върху мен” в Български културен институт, Лондон

Представяне на спектакъла “Ела, легни върху мен” в Български културен институт, Лондон
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

1. Гостуване на театралния спектакъл “Ела, легни върху мен” в Лондон по покана на Българския културен институт;
2. Представяне на деп. “Театър” като инициатор на проекти, представящи съвременни български автори на семинар “Съвременна българска поезия и театрална педагогика” с участието на доц. Снежина Петрова, Силвия Чолева и Божана Апостолова на 16 март 2014 г.
Българският културен институт в Лондон е част от културния живот на града. Това е домът на българската култура в столицата на Великобритания и място за представяне и пропагандиране на най-новото и стойностното от българския културен живот пред българите там, но и пред английската публика. Начело с амбициозната и сърцата директорка в лицето на Светла Дионисиева в Българския културен център се представят спектакли, книги, филми, откриват се изложби, както и различни инициативи.


Постигнати резултати


1. Реализиране на 2 представления (15 и 16 март 2014 г.) пред англоезична публика в БКИ, Лондон и представяне на резултатите от образованието по театър в НБУ пред гости-представители на училища по изкуства в Лондон;
2. Осъществено сътрудничество с издателство “Жанет 45” и БКИ в Лондон;
3. Медиен отзвук;


Екип:

 • доц. Снежина Петрова - преподавател
 • Георги Тодоров Батилов - служител
 • Яна Мошолова - студент
 • Мария Кантарева - студент
 • Красима Ставрева - студент
 • Емилия Луканова - студент
 • Марина Мозжухина - студент
 • Василия Дребова - студент
 • Велислав Павлов - студент
 • Петя Арнаудова - студент
 • Мария Бангьозова - студент