Новите медии в България като история на прехода

Новите медии в България като история на прехода
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Живка Бориславова Винарова проф. д. м. н.
Статус:
реализиран

Проектът цели да представи в дигирализиран вид (DVD) уникалната архивна колекция на проф. Живка Винарова от първите “свободни” издания на вестниците в България, публикувани след демокративните промени от 1989 г. Сбиркана е единствена като композиция и съдържание. Тя включва над 370 печатни издания (над 1 500 страници) – вестници – първи, извънредни, специални, последни броеве, които са емблематични за създаването на новите медии в България.
Проф. Винарова направи дарение на цялата колекция на Библиотеката на НБУ.


Постигнати резултати


1. 100 бр. DVD от пълната вестникарска колекция – специално професионално подготвени фотоизображения;
2. Дарение за Библиотеката на НБУ;
3. Възможности за анализи, експертизи и изследователски проекти за историята на българския печат, литературна и журналистическа история, отражение на българския преход;


Екип:

  • проф. Живка Винарова д. м. н. - преподавател
  • доц. д-р Полина Михова - преподавател