Стаж в стъкларска база на университета Томаш Батя, Чешка република на студенти от департамент Изящни изкуства 2014 г. (ателие художествено стъкло)

Стаж в стъкларска база на университета Томаш Батя, Чешка република на студенти от департамент Изящни изкуства 2014 г. (ателие художествено стъкло)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Константин Димитров Вълчев доц. д-р
Статус:
реализиран

Студенти от деп. “Изящни изкуства” в рамките на 10 дни изпълняват своите проекти в материал, използвайки добре оборудваната стъкларска база и квалифицираните преподавали от университета Томаш Батя в Чехия. В базата студентите използват техника духано стъкло, след което работят в ателиетата по студена обработка на стъкло, където гравират, шлайфат и полират своите произведения. Екип от НБУ засне документален филм, показващ целия работен процес.
Изработените студентски произведения ще бъдат представени на изложба в Чешкия културен център в София, в галерия “Шипка” СБХ и на територията на НБУ.
През 2014 г. ще се състои международен фестивал на стъклото, на който ще участват и студенти от ателието по стъкло в НБУ.


Постигнати резултати


1. Професионална подготовка в областта на художественото стъкло;
2. Изложба на избрани проекти в галерия “Райко Алексиев” по време на международния фестивал на стъклото през м. ноември 2014 г.;
3. Документален филм с продължителност 30-40 мин., публикуван в уеб сайта на НБУ, галерия УниАрт, Facebook и др. и използван за рекламни цели на НБУ както и изработените произведения;


Екип:

 • доц. д-р Константин Вълчев - преподавател
 • Косьо Димитров Хаджигенчев - служител
 • Александър Тасев - студент
 • Цветомира Борисова - студент
 • Виктор Великов - студент
 • Петя Зашева - студент
 • Диляна Тасева - студент
 • Максим Тутунаров - студент
 • Деница Дешева - студент
 • Александра Коцева - студент
 • Виолета Заранкова - студент
 • Габриела Тончева - студент
 • Белан Амин - студент
 • София-Хара Хадзопулу - студент