10-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – Албена 2014

10-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – Албена 2014
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Петя Иванова Асенова доц. д-р
Статус:
реализиран

Организация на юбилейното десето издание на ежегодна международна конференция в областта на информатиката и образованието по информатика (3 - 7 юли 2014 г.) от НБУ в Албена. НБУ е домакин и съорганизатор на конференцията с Университета по приложни науки на Фулда (Германия) и Университета на Бостън (САЩ).


Постигнати резултати


1. Видеоконферентна връзка между трите университета, издигане престижа на обучението и изследванията в областта на компютърните науки на НБУ и утвърждаване на междууниверситетското сътрудничество;
2. Възможност на международна изява на най-добрите студенти на НБУ;
3. Сборник с доклади от конференцията, публикуван на сайта й www.csecs.org


Екип:

 • доц. д-р Петя Асенова - преподавател
 • проф. д-р Марин Маринов - преподавател
 • доц. д-р Николай Киров - преподавател
 • проф. д-р Красимир Манев - преподавател
 • доц. д-р Станислав Иванов - преподавател
 • доц. д-р Юлиана Пенева - преподавател
 • доц. д-р Димитър Атанасов - преподавател
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова - преподавател
 • доц. д-р Ласко Ласков - преподавател
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева - преподавател
 • гл. ас. д-р Филип Андонов - преподавател