НЕАПОЛ: От античния полис, през Средновековието, до модерния мегаполис

НЕАПОЛ: От античния полис, през Средновековието, до модерния мегаполис
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Цветанка Благоева Чолова проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът си постави за цел да реализира практическо обучение (in situ) на студенти от БП „История“ по теми, свързани с късно-античната, средновековната, новата и съвременна история на Италия. Историческият център на града, с близо 3-хилядолетната си история, съхранил в себе си наследство на различни цивилизации, които му придават уникална стойност без еквивалент, с право го нареждат и сред световното културно наследство на Юнеско. Новата история на града бе разгледана по-специално с Рисорджименто (националното освобождение и обединение на Италия).
Лектори на семинара бяха: доц. д-р Зарко Ждраков и доц. д-р Цветана Чолова, представящи късно-античния и средновековния период; проф. Румен Генов представи тема по новата и модерна история на града и връзката му с националното освобождение и обединение на Италия.
Освен обучителна, проектът има и изследователска цел. Разработените теми от студенти и преподаватели ще бъдат насочени към слабо проучени и неизследвани проблеми, свързани с българската история и нейната връзка с неаполитанската, а и с италианската история.
Доц. З. Ждраков насочи изследването си на тема „Есхатологически визии за края на света“ от Апостолските времена към някои домове в Помпей и Херкулан. Разработената тема е включена в електронна публикация, посветена на пътуващия семинар към Издателството на НБУ.


Екип:

  • проф. д-р Цветанка Чолова - преподавател
  • Марияна Богданова Стоянова-Алексиева - служител
  • доц. д-р Зарко Ждраков - преподавател
  • проф. д-р Румен Генов - преподавател