Национални зимни студентски игри 2014 г.

Национални зимни студентски игри 2014 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Савина Антонова Добрева
Статус:
реализиран


Екип:

  • Савина Добрева - студент
  • Моника Тепавичарова - студент
  • Катерина Ананиева - студент
  • Владина Запрянова - студент
  • Теодора Захариева - студент
  • Иво Велчев - студент