Участие с доклад на международна научна конференция Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (GIBA 2014), 15 – 18 Май, 2014, Tampa, USA

Участие с доклад на международна научна конференция Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (GIBA 2014), 15 – 18 Май, 2014, Tampa, USA
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Радослав Златанов Цончев проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът има за цел участие с доклад на докторант Стоименка Тонова на конференция GIBA 2014 г. Темата на доклада допринася за изследването на виртуалните пари биткойн като икономическо явление и по-конкретно възможността за интегрирането им като базов актив в познатана ни система на финансови деривати.
Докладът е публикуван в материалите и журнал от конференция.


Екип:

  • проф. д-р Радослав Цончев - преподавател
  • Стоименка Тонова - докторант