40 години електронна музика в България

40 години електронна музика в България
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Симо Леонов Лазаров проф. д-р
Статус:
реализиран

През 2014 г. се навършват 40 години от началото на електронната музика и създаването в БНР на първото студио за електронна музика в България през 1974 г. Естествено продължение на тази дейнпст на академично ниво се явява специализацията „Компютърно музициране“, която съществува от учебната 1996/1997 г. в НБУ.
Честването на тази юбилейна проява се проведе с две събития:
1.Пресконференция, презентация и концерт на електронна музика съвместно с Националния политехнически музей на 12 март 2014 г. в Националния политехнически музей;
2.Концертно изпълнение на мултимедийна оратория-импресия за синтетичен симфоничен оркестър, хор, солисти и електрони „Божественото начало“ на 14 март 2014 г. в Първо студио на БНР.


Екип:

  • проф. д-р Симо Лазаров - преподавател
  • Венко Поромански - преподавател
  • проф. Васил Димитров - преподавател
  • проф. д-р Георги Петков - преподавател
  • доц. д-р Росица Бечева - преподавател
  • гл. ас. д-р Стела Атанасова - преподавател