Учените в триъгълника на знания - K-TRIO2

Учените в триъгълника на знания -  K-TRIO2
Финансиране:
Външен

Хоризонт 2020

Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Иван Иванов Драганов проф. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на Нощта на учените в гр. София, Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора и Бургас през септември, 2015 г.
Стимулиране на интереса на младите хора към научна кариера чрез разчупване на представата за учените в обществото
Популяризиране на научните постижения на български учени и на приноса им за развитието на икономиката и обществото


Постигнати резултати


Проведена Европейска нощ на учените в София, Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора и Бургас;
Представени хобита на учени с различни интереси - поезия /публикувана стихосбирка "Стъпки"/, музика /проведен концерт "Космически кръговрат"/, фотография /организирана изложба "Светът през погледа на учените"/;
и български учени, които са спечелили стипендия "Мария-Кюри";
Организиран български щанд по време на честването в Брюксел на 10 години "Нощ на учените в Европа" на 23 септември, 2015 г.
Регистрирано по-активно в сравнение с 2014 г. участие на млади учени и активизирано партньорство с EURAXESS


Екип:

  • проф. д-р Иван Драганов - преподавател
  • Николай Русев Гуров - преподавател
  • доц. д-р Георги Петров - преподавател
  • проф. Антони Славински - преподавател
  • доц. д-р Светлана Съйкова - преподавател
  • Румяна Яворова Юрукова-Кръстева - служител