Участие в първата сбирка в Загреб на Международния борд на RCAC / Regional Centre for Art, Culture and New Media (Регионален център за изкуство, култура и нови медии), като представител на НБУ. Основн

Участие в първата сбирка в Загреб на Международния борд на RCAC / Regional Centre for Art, Culture and New Media (Регионален център за изкуство, култура и нови медии), като представител на НБУ. Основн
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ирина Иванова Генова проф. д-р
Статус:
реализиран

Участие в първата сбирка в Загреб на Международния борд на RCAC / Regional Centre for Art, Culture and New Media (Регионален център за изкуство, култура и нови медии), като представител на НБУ
3-4 април 2014

Целта на сътрудничеството е участие на НБУ в международни проекти с външно финансиране, ориентирани едновременно към изследванията и образованието по визуална култура в локалния контекст на Югоизточна Европа.
Регионалният център за изкуство, култура и нови медии (RCAC) е основан в Загреб през февруари 2013 г. Като член-основател на Центъра съдействах за включването на НБУ като партнираща организация. Меморандум за двустранно сътрудничество между НБУ и Института по история на изкуството в Загреб е подписан на 20.06.2013 г.
Основна цел на първата сбирка на Международния борд на RCAC бе договарянето на конкретни проекти, с които да кандидатстваме по отворените в момента програми на Европейската комисия – Хоризонт 2020.


Екип:

  • проф. д-р Ирина Генова - преподавател