Семинар “МЕТОДА” на професор Михаил Чумаченко от ГИТИС Москва

Семинар “МЕТОДА” на професор Михаил Чумаченко от ГИТИС Москва
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

Проектът е реализация на научно-творчески семинар върху светно известния метод на Станиславски със студенти и преподаватели от деп. “Театър”. Семинарът се проведе в продължение на 5 дни от 16 до 22 май 2014 г. и бе ръководен от известния режисьор и педагог проф. Михаил Чумаченко, преподавател в ГИТИС, Москва.
Проектът е резултат от сключения през м. ноември 2013 г. Договор за сътрудничество между НБУ и Театралния институт (ГИТИС), Москва при успешното представяне на спектакъла на Университетски театър на НБУ “33 Припадъка” от А. П. Чехов в ГИТИС.


Постигнати резултати


Обогатяване знанията и практиката на студенти и преподаватели в НБУ за науката за актьорското майсторство.


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • проф. д-р Ева Волицер - преподавател
  • доц. д-р Татяна Фед - преподавател