Карай да върви... на Открита сцена Сълза и смях

Карай да върви... на Открита сцена Сълза и смях
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова проф. д-р
Статус:
реализиран

Гостуване на спектакъла “Карай да върви...” на сцената на “Сълза и смях” на 11 април 2014 г. като продължение на поредицата гостувания на УТ на НБУ през миналия сезон;


Постигнати резултати


1. Популяризиране на УТ и НБУ, привличане на кандидат-студенти като част от КСК на деп. “Театър” и програмите по изкуства на НБУ;
2. Затвърждаване работата на УТ на НБУ като образователна институция и продуцентски център


Екип:

  • проф. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
  • Мартин Томов Стоянов - докторант
  • Георги Тодоров Батилов - служител
  • Боян Георгиев Панов - служител
  • Мартин Красимиров Люцканов - служител
  • Стойка Константинова Стефанова - служител