ГОЛЕМИТЕ МУЗЕИ – ГОЛЕМИТЕ ИДЕИ. ПЪРВА ЧАСТ: АНТИЧНОСТТА В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА. ПЪТУВАЩ СЕМИНАР ДО АНТИЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ НА МУЗЕИ В ПРАГА, БЕРЛИН, ВИЕНА И БУДАПЕЩА (20-26.05.2014 г.)

ГОЛЕМИТЕ МУЗЕИ – ГОЛЕМИТЕ ИДЕИ. ПЪРВА ЧАСТ: АНТИЧНОСТТА В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА. ПЪТУВАЩ СЕМИНАР ДО АНТИЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ НА МУЗЕИ В ПРАГА, БЕРЛИН, ВИЕНА И БУДАПЕЩА (20-26.05.2014 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Лидия Димитрова Денкова проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът си поставя за цел да развива формите за изнесено обучение в рамките на курса GENB029 „Естетика и теория на изкуството“ и сродни курсове от различни програми, като обвързва посещението на водещи европейски музеи с теоретико-практическото усвояване на големите идеи от историята на духа, стоящи за емблематични артефакти в посетените музейни колекции. В първата си част той има за предмет античното културно-историческо наследство, съхранявано в големите музеи на Централна Европа: предвижда се провеждането на цикъл от лекции, срещи и разговори с участието на утвърдени местни специалисти, преподаватели от НБУ и студенти, с чиято помощ да се изведат универсалните пронципи в естетиката на античността, валидни в пълна степен за изкуството и културата на днешния и бъдещия свят.


Екип:

  • проф. д-р Лидия Денкова - преподавател
  • Евгени Валентинов Шиков - служител
  • доц. д-р Майя Василева - преподавател
  • гл. ас. д-р Владимир Маринов - преподавател