Ислямизирани Балкани: динамика на разказите

Ислямизирани Балкани: динамика на разказите
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евгения Любомирова Иванова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Проектът има за цел изследване паметта за излямизацията на Балканите – в сравнителен план. Разказите са проследени в две направления: „официалната“, нормативирана памет, създавана от елитите на държавата и на версиите на самите конвертити, произвеждащи „друга“, различна памет, свързана с интензивната динамика на техните идентичности. Проектът задълбочава и детайлизира накои от резултатите на предишен проект, осъществен от НБУ и Алфа рисърч („Нагласи на мюсюлманите в България - 2011“) с ръководител проф. Евгения Иванова. Теренна работа е осъществена на теритоята на Босна и Херцеговина.


Екип:

  • проф. Евгения Иванова д.н. - преподавател