21-ва международна конференция на CIEPO (Comite des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes) в Будапеща, 07.10.2014 – 11.10.2014

21-ва международна конференция на CIEPO (Comite des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes) в Будапеща, 07.10.2014 – 11.10.2014
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Светла Славова Янева доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на доц. Светла Янева в 21-ва международна конференция на CIEPO с доклад на тема “Ottoman merchants as economic, social and cultural go-betweens during the eighteenth and nineteenth centuries”, която ще се състои в Будапеща от 7 до 11 октормври 2014 г.


Постигнати резултати


1. Публикуване на доклада в сборник от конференцията;
2. Семинар в НБУ;
3. Разширяване на научните контакти на деп. “История”;


Екип:

  • доц. д-р Светла Янева - преподавател