Участие в XXXIII конгрес на ФИДЕМ (международна федерация по художествени медали) през 2014 г. научен доклад “Преподаване на художествени медали в България

Участие в XXXIII конгрес на ФИДЕМ (международна федерация по художествени медали) през 2014 г. научен доклад “Преподаване на художествени медали в България
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ирина Игоревна Колбасова
Статус:
реализиран

Конгресът на ФИДЕМ е международна организация за медалиерно изкуство, в която участват музеи, художници, частни галерии, нумизматични частни и национални организации за медалиерно изкуство от 43 страни от цял свят.
Конгресът се проведе в София от 2 до 6 септември 2014 г. и бе едно от най-важните събития в културния календар на страната. Творци и учени от цял свят участваха в конгреса, за да обменят ценна информация и богат опит, имаха възможност да представят своите постижения за последните две години.
По този начин те продължават традицията на насърчаване на медалното изкуство, което е и основна мисия на ФИДЕМ. Конгресът се придружава от уникална изложба от над 900 медала.

Темата на доклада на докторанта на НБУ Ирина Колбасова, който тя представи по време на конгреса, е пряко свързана с част от докторската й дисертация „Българско медалиерно изкуство от Освобождението на България до наши дни”.


Екип:

  • Ирина Колбасова - докторант