Absorption capacity of the EU pre-accessionprograms in the Western Balkan countries

Absorption capacity of the EU pre-accessionprograms in the Western Balkan countries
Финансиране:
Външен

LLP - Жан Моне

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Маргарита Атанасова Шивергева доц. д-р
Статус:
действащ