Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието

Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието
Финансиране:
Външен

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП - България-Сърбия

Направление:
Изкуства
Ръководител:
Незабравка Стефанова Попова-Недялкова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Осъществяване на сътрудничество между бизнеса и образователните институции чрез обмен на знание и изграждане на мрежи за съвместна дейност
Идентифициране на традиционните елементи от бита и културата на хората от пограничните региони (България - Сърбия)
Приспособяване на места за създаване на центрове за творческа и изследователска дейност
Анализ на пазарното възприемане на създадените иновативни модни продукти


Постигнати резултати


Реализирано изложение/ревю и конференция в НБУ през 2014 г.
Осъществяване на партньорство между НБУ,Технологичния факултет в гр. Лесковац, Сърбия и териториалната организация на НТС - гр. Дупница
Създадена възможност за безплатно обучение на студенти от НБУ със специализиран софтуер по мода в обучителен център в гр. Дупница