Старата чаршия в Скопие: пространство на междуетнически контакт

Старата чаршия в Скопие: пространство на междуетнически контакт
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Невена Дичева Димова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Целта на проекта е да се изследва съвременното състояние на междуетническите отношения между албанци и македонци в Скопие, Република Македония. До средата на 90-те години Старата чаршия е място, където двата етноса се срещат, пазаруват, хранят и общуват. През следващите 15 години етническото разделение в Скопие е най-видимо в Старата чаршия, където македонците отказват да пазаруват и да се хранят в заселеното предимно с албански магазинчета пространство. В последните две години обаче се забелязва завръщане на македонците. Проучването на въпроса дали това означава, че напрежението между двата етноса спада и тече процес на сближаване ще даде възможност на студенти от магистърска програма „Културна и социална антропология“ да изследват социално значими процеси в реална среда.

Също така, ще придобитият опит на терен в чужда страна ще задълбочат знанията и упражнят уменията си в методите на изследване на антропологията.


Постигнати резултати


1. Студенстски семинар;
2. Публикуване на снимков материал;


Екип:

  • гл. ас. д-р Невена Димова - преподавател