Състезание по решаване на казуси по гражданско и търговско право

Състезание по решаване на казуси по гражданско и търговско право
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Емилия Петрова Димитрова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

На 26.04.2014 г. в Бургас се проведе четвъртото национално състезание по решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право. В състезанието вземат участие шестнадесет отбора от всички висши училища в България. Нов български университет бе представен от три отбора, съставени от по четирима студенти от МП „Право“. Състезанието протече в два кръга. На първия кръг са елиминирани осем от отборите. До втория кръг бе допуснат един от отборите на НБУ, който бе в състав: Десислава Толева, Моника Дилова, Елена Николчова и Теодора Захариева. Отборът се класира на шесто място.


Постигнати резултати


1. Сертификати за участие на всеки студент;
2. Семинар за обсъждане на казусите в НБУ;


Екип:

 • гл. ас. д-р Емилия Димитрова - преподавател
 • Мария Дамянова - студент
 • Моника Дилова - студент
 • Ивайло Малинов - студент
 • Стела Христова - студент
 • Теодора Захариева - студент
 • Веселин Крумовски - студент
 • Елена Николчова - студент
 • Десислава Толева - студент
 • Росен Рашков - студент
 • Ирена Якимова - студент
 • Антоанета Данаилова - студент
 • Александра Хараламбиева - студент