Участие в XXII Международен театрален фестивал “Контакт”, Торун Полша на проф. Виолета Дечева, д.н. по официална покана на Фестивала

Участие в XXII Международен театрален фестивал “Контакт”, Торун Полша на проф. Виолета Дечева, д.н. по официална покана на Фестивала
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Виолета Атанасова Дечева проф. д.н.
Статус:
реализиран

Целта на проекта е участие на проф. Виолета Дечева в един от най-сериозните международни театрални форуми в Европа по покана на самия фестивал и като член на The International Federation for Theatre Research (IFTR). Осъществените контакти чрез представител на департамент Театър са необходимата крачка към участие на Университетски театър на НБУ и представяне на продукцията му в следващото издание на фестивала.


Постигнати резултати


Популяризация на публикации, свързани с участието на проф. Дечева във фестивала.


Екип:

  • проф. Виолета Дечева д.н. - преподавател