Първа експедиция на НБУ до Западен Крит (4-11.05.2014 г.)

Първа експедиция на НБУ до Западен Крит (4-11.05.2014 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Петър Ангелов Димитров проф. д.н.
Статус:
реализиран

Чрез реализацията на експедицията студентите, изучаващи старогръцки език и култура в НБУ, ще се запознаят с едни от най-старите паметници на минойско-микенската цивилизация в Западен Крит. Алтернативната форма на обучение в областта на класическите изследвания – пътуващ курс-експедиция – дава възможност студентите активно и на място да изучават основните положения и конкретните детайли на културно-историческото наследство на античния свят.
Участниците ще бъдат ангажирани с подготовка на материали по маршрута, учебно-практически задачи in situ, както и с представяне на наученото в поредица постсеминари, публикации и фотоизложба.


Екип:

  • проф. Петър Димитров д.н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Владимир Маринов - преподавател
  • ас. Силвия Иванова - преподавател