Летене - участие в международния театрален фестивал в Сибиу, Румъния

Летене - участие в международния театрален фестивал в Сибиу, Румъния
Финансиране:
Външен

Нацианален фонд "Култура" - МК

Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

Представяне на спектакъл, реализиран от УТ на международен театрален фестивал по покана на организаторите;
Подписване на договор за сътрудничество с Театралната академия в Сибиу, Румъния


Постигнати резултати


Възстановяване и разширяване на контакти с театрални училища и академии от Балканския регион
Подписан договор за сътрудничество с Театралната академия в Сибиу, Румъния