Участие в международен симпозиум “Местната власт в Европа”

Участие в международен симпозиум “Местната власт в Европа”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Участие на представител на деп. „Политически науки“ на НБУ (гл. ас. д-р Кирил Аврамов) в научен международен симпозиум на тема „Местната власт в Европа“ във Вилнюс, Литва. Симпозиумът е част от международен проект на научната и изследователска мрежа ОЛА, университета Лил 2 (Франция) и университета Миколаш Ромерис (Литва), които стъпва на резултатите от анализиране на работата на местните власти и местните политики на научната и изследователската мрежа ОЛА, където деп. „Политически науки“ и НБУ съответно са референти за България.


Постигнати резултати


Включване на НБУ чрез деп. Политически науки в бъдещи проекти, нови научни мрежи и Еразъм договори;


Екип:

  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател
  • гл. ас. д-р Кирил Аврамов - преподавател
  • доц. д-р Маргарита Шивергева - преподавател