Теренно изследване “Европейските избори: очаквания и реалности”

Теренно изследване “Европейските избори: очаквания и реалности”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Елица Николова Узунова
Статус:
реализиран

1. Теренно изследване “Европейските избори: очаквания и реалности” на нагласите за гласуване на изборите за Европейски парламент в 7 населени места (София, Перник, Стара Загора, Пловдив, Силистра, Лом


Постигнати резултати


1. Изготвени доклади от студентите, представящи ср


Екип:

  • Елица Узунова - студент
  • Александра Атанасова - студент
  • Анамария Желева - студент
  • Василий Ченков - студент
  • Вилияна Мутафова - студент
  • Диляна Калугерова - студент
  • Цoн Цън - студент
  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател