ORIENTALIA. Списание за Изтока. ISSN 1312-6962

ORIENTALIA. Списание за Изтока. ISSN 1312-6962
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мариана Ненчева Малинова доц. д-р
Статус:
реализиран

Издаване на бр. 13-14/2011 г. и бр. 15-16/2012 г. на сп. “Ориенталия” под формата на две големи книги с обем 450 стр.;


Постигнати резултати


Издание, популязиращо програмите на деп. “Средиземноморски и Източни изследвания” и насърчаващи научно-творческата дейност на студенти и докторанти в НБУ.


Екип:

  • доц. д-р Мариана Малинова - преподавател
  • доц. д-р Теодор Леков - преподавател
  • гл. ас. д-р Неделя Китаева - преподавател
  • гл. ас. д-р Велин Белев - преподавател