Визуалната памет на града – Суфли, Гърция (27 юни – 4 юли 2014 г.)

Визуалната памет на града – Суфли, Гърция (27 юни – 4 юли 2014 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
реализиран

Представяне на проекта в НБУ с лекция на д-р Атанасиус Гуридис в рамките на семинар на “Антропологични четения” (май 2014 г.). Стартиране на съвместен изследователски проект между НБУ и община Суфли, Гърция с първи етап: теренна работа за маркиране и документиране на места на памет в града и общината, значими за местните общности от 2 екипа от общо 7 човека: 5 студенти (режисьор, двама оператори, двама антрполози) и 2 преподаватели от НБУ и подпомагани от д-р Атанасиус Гуридис (27 юни – 4 юли 2014 г.).


Постигнати резултати


1. Реализирано междудепартаментно сътрудничество (деп. “Антропология” и деп. “Кино, реклама и шоубизнес”) и международно сътрудничество;
2. Визуален архив за град Суфли и местните общности от общината – видео, фото и аудио документация;


Екип:

  • доц. д-р Ирена Бокова - преподавател
  • проф. Людмил Христов - преподавател