Реклама на представленията “Хоровод”, “Мафория на светлината”, “Placebo” и “Вишневи сестри”

Реклама на представленията “Хоровод”, “Мафория на светлината”, “Placebo” и “Вишневи сестри”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът цели популяризирането на заглавия от репертоара на Университетски театър на НБУ. Работата на УТ с фирми като Метрореклама за разлепване на афиши в централната градска част показва добър резултат при привличането на външна публика.
Проектът позволява на студентите да представят спектаклите, в които участват, пред по-широк кръг публика, което развива и професионалното им поведение и качества.
Заглавията на популяризираните представления са „Вишневи сестри“, „Placebo“, „Мафория на светлината“ и „Хоровод“.


Екип:

  • проф. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
  • Мартин Томов Стоянов - служител
  • Стойка Стефанова - студент
  • Боян Георгиев Панов - служител
  • Георги Тодоров Батилов - служител
  • Мартин Красимиров Люцканов - служител