Фотографска изложба “Стани и отиди в Дамаск"

Фотографска изложба “Стани и отиди в Дамаск
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Владимир Димитров Димитров гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Изложба в Музея на НБУ, свързана с културното наследство на Сирия и в допълнение към акциите на НБУ в помощ на сирийските бежанци (откриване 15.07.2014 г.).
***
Изложбата е посветена на 18 април Международен ден на културното наследство. По предложение на Международния съвет за опазване паметниците и забележителните места (ИКОМОС) 18 април е обявен от ЮНЕСКО за Световен ден за опазване на паметниците на културата и забележителните места. Специалното отбелязване на този ден дава възможност за запознаване на обществото с проблемите пред опазване и социализиране на културното наследство.
Изложбата „Стани и отиди в Дамаск“ бе показана в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в периода 16.04. – 07.05.2014 г. В нея могат да бъдат видени паметници на културата, заплашени от унищожение, а някои са вече разрушени.


Постигнати резултати


Публикации в медиите


Екип:

  • гл. ас. д-р Владимир Димитров - преподавател