Лекции и уъркшоп на Регине Щайн в семинара “Визуалният образ” в НБУ, обучаващи в стандарт за музейна документация

Лекции и уъркшоп на Регине Щайн в семинара “Визуалният образ” в НБУ, обучаващи в стандарт за музейна документация
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ирина Иванова Генова проф. д-р
Статус:
реализиран

В рамките на семинар “Визуалният образ”:
- лекция и практическо обучение за студенти и външни гости на НБУ върху стандартите за документиране на произведения на изкуството по европейската система LIDO (Lightweight Information Describing Objects) с гост-лектор Регине Щайн;
- лекция на Регине Щайн в Национален музей на българското изобразително изкуство “Въведение към системата LIDO”;


Екип:

  • проф. д-р Ирина Генова - преподавател