Командировка за подготовка на проект на тема "Обучение в публичния сектор за успех на е-управлението"

Командировка за подготовка на проект на тема
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Елисавета Василева Гурова доц. д-р
Статус:
реализиран

1. Командировка на доц. д-р Елисавета Гурова във Виена за участие в начална среща по проект за електронна образователна платформа за процесите в публичната администрация с използване на продукт на SAP


Постигнати резултати


1. Включване на НБУ в консорциума за подготовка на


Екип:

  • доц. д-р Елисавета Гурова - преподавател