Вишневи сестри” и “Йерма” на сцената на Международен театрален фестивал “Варненско лято

Вишневи сестри” и “Йерма” на сцената на Международен театрален фестивал “Варненско лято
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова проф. д-р
Статус:
реализиран

Участие на спектаклите “Вишневи сестри” и “Йерма” на Международен театрален фестивал “Варненско лято”;


Постигнати резултати


Популяризиране на НБУ и програма “Театър”;


Екип:

  • проф. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
  • Мартин Томов Стоянов - служител
  • Боян Георгиев Панов - служител
  • Георги Тодоров Батилов - служител
  • Мартин Красимиров Люцканов - служител