Първа работна среща между дипломиращи се по Актьорско майсторство в национален мащаб с домакинство на НБУ с работно заглавие “СЛЕДАТА"

Първа работна среща между дипломиращи се по Актьорско майсторство в национален мащаб с домакинство на НБУ с работно заглавие “СЛЕДАТА
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова доц. д-р
Статус:
реализиран

Планираната работна среща се превърна и във форум за предкариерно опознаване на младите артисти, на които им предстои навлизане в професионалана сфера. По каква следа ще тръгнат дебютантите, каква следа ще оставят след себе си. Темите, по които са водени дискусии са свързани с проблемите на СТАРТА и са груписани в три дискусионни панела – Необходимост; Очаквания; Възможности.
За всеки един от панелите присъстваха представители на институции и организации, свързани с националната тетрална политика и проблемите на СТАРТА – Министерство на културата; БАТ-Българска асоциация за театър – сдружение на директорите; АСТ – сдружение на незавизимите театрални организации; САБ-съюз на артистите в България и др.
През трите дни сцената на Университетски театър предложи и домакинството си на дипломни спектакли или части от тях, които се превърнаха в база за творчески обмен и споделено артистично ноу-хау между отделните образователни институции и техните представители от НАТФИЗ, Театрален колеж „Л. Гройс“, Пловдивски университет, Югозападен университет и НБУ.


Екип:

 • доц. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
 • Мартин Томов Стоянов - служител
 • Георги Тодоров Батилов - служител
 • Боян Георгиев Панов - служител
 • Мартин Красимиров Люцканов - служител
 • Сияна Атанасова - студент
 • Мартина Апостолова - студент
 • Атанас Атанасов - студент
 • Любомира Манчева - студент
 • Мирослава Захова - студент
 • Александра Манчева - студент