Стратосферен изследователски балон СТРАТОС 1

Стратосферен изследователски балон СТРАТОС 1
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Константин Христов Ламбрев
Статус:
реализиран

През 2014 г. студенти от Нов български университет дадоха началото на програма за изследване на стратосферата с хелиеви балони. Първият полет от програмата, СТРАТОС 1, беше осъществен след подготвителен и технически етап на работа, в рамките на който студентите от департаментите „Телекомуникации“, „Природни науки“ и „Масови комуникации“ изготвиха оборудването на полезния товар.
Набелязани бяха две основни цели – предаване на данни чрез мобилна APRS-станция и GPS-позициониране на обект на голяма височина и изследване на основни показатели за състоянието на стратосферата (концентрация на озон в ниските ? слоеве, температурен градиент, влажност, радиационен фон). Пускът на балона и прилежащия товар беше подготвен в ранните часове на 2 август 2014 г. и пуснат в 10.00 часа. След няколкочасов полет, товарът се приземи в труднопроходима местност в района на язовир Белмекен и беше открит на следващия ден.
Анализът на данните се осъществи в НБУ, като част от тях ще бъдат използвани за обогатяване на базата данни на департамент „Природни науки“ и Лаборатория по природни бедствия и рискове. APRS-предавателите бяха разработени в университета, където екипът се възползва от възможностите на лабораторията на департамент „Телекомуникации“. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие, департаменти „Телекомуникации“ и „Природни науки“ на НБУ, и „Картроник“ ЕООД, както и със съдействието на NBU Space Lab.
Резултати от изследването са представени в Х международна научна конференция SES’2014, организирана от Института за космически изследвания и технологии на БАН, както и ще бъдат публикувани в Сборника на тази конференция и в Годишника на департамент „Природни науки“ в НБУ.


Постигнати резултати


1. Междудепартаментно сътрудничество – деп. “Телекомуникации” и деп. “Природни науки”;
2. Събрани данни за състоянието на атмосферата, предаване на данни и GPS-позициониране и др., които ще послужат и за публикации и др.;
3. Разширяване на материалната база на НБУ, инстализиране на APRS станция и популяризиране на НБУ като иновативен университет;


Екип:

  • Константин Ламбрев - студент
  • Росен Кехайов - студент
  • Кристиан Наумов - студент
  • Стоян Старев - студент
  • Ангел Александров - преподавател
  • Здравко Димитров - студент