Двадесет и първа лятна школа по когнитивна наука

Двадесет и първа лятна школа по когнитивна наука
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Елена Петрова Андонова доц. д-р
Статус:
реализиран

Двадесет и първата поред Международна лятна школа по когнитивна наука се състоя от 30 юни до 11 юли 2014 г. в Нов български университет. Събитието отново привлече много български и чуждестранни студенти, докторанти и изследователи. За пореден път школата постави фокус върху съвременната тематика в областта под формата на лекции и семинарни занятия, ръководени от признати на световно ниво учени:
From Reaction Times to Model Testing – Frank Ritter, PennState University, USA
Computational Approaches to Development – Alex Doumas, University of Edinburgh, UK
Social Dilemmas – Maurice Grinberg, Evgeniya Hristova, New Bulgarian University
Embodied Cognition and Dynamic Field Theory – Gregor Schoener, Ruhr University Bochum, Germany
The Epistemology of Cognitive Science and Neuroscience – Edouard Machery, University of Pittsburgh, USA
Scripting Behavioral Tasks E-prime basics – Armina Janyan, New Bulgarian University
По време на школата студентите имат възможност да задълбочат познанията си в избрано от тях направление, да участват в подготовката на дизайни на експерименти, да обсъждат реализирането на бъдещи техни проекти.


Екип:

  • доц. д-р Елена Андонова - преподавател
  • ас. Веселина Къдрева - служител
  • гл. ас. д-р Армине Джанян - преподавател
  • проф. д-р Морис Гринберг - преподавател
  • гл. ас. д-р Евгения Христова - преподавател