Участие в научната конференция АВТОМАТИКА‘2014

Участие в научната конференция АВТОМАТИКА‘2014
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Здравко Георгиев Каракехайов проф. д.н.
Статус:
реализиран

Основната цел на проекта в изнасянето на доклад със заглавие “ZETA algebra: where embedded computing real-time and low-power meet” на конференция Автоматика 2014, която се проведе от 13 до 15 юни 2014 г. в гр. Созопол. Най-съществените параметри на вградените компютри са цена, консумирана мощност, време за реакция, надеждност и сигурност. В доклада са разработени теоретичните основи на управлението на консумацията. Целта е удължаване живота на батериите.


Екип:

  • проф. Здравко Каракехайов д.н. - преподавател