Участие в XVI-th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON PROBABILITY AND STATISTICS (ISCPS-2014)

Участие в XVI-th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON PROBABILITY AND STATISTICS (ISCPS-2014)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Димитър Владиславов Атанасов доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на доц. Димитър Атанасов като член на организационния комитет на международната конференция по вероятности и статистика (21 – 28 юни 2014 г., гр. Поморие).Конференцията бе посветена (съвместно с института „Стеклов“ - Москва) на 90 годишнината на Борис Севастянов.


Екип:

  • доц. д-р Димитър Атанасов - преподавател