Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2014 г.

Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2014 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Емил Серафимов Калчев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

1. Отпускане на 10 стипендии на изявени студенти - бакалаври, магистри, докторанти, служители на НБУ за участие в Софийско бизнес училище 2014 г., избрани с комисия от деп. “Икономика”;


Екип:

  • гл. ас. д-р Емил Калчев - преподавател