Школа Състезателно програмиране

Школа Състезателно програмиране
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Николай Киров Киров доц. д-р
Статус:
реализиран

1. Организиране на Школа по състезателно програмиране и научно-изследователска работа с изявени студенти от деп. “Информатика”;
2. Организиране на 4 вътрешно-университетски състезания по програмиране.


Постигнати резултати


1. Привлечени са нови студенти за участие в школата;
2. Подготовка за участие на студенти от НБУ на XXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП)


Екип:

  • доц. д-р Николай Киров - преподавател
  • доц. д-р Ласко Ласков - преподавател
  • Велислав Николов - преподавател
  • проф. д-р Красимир Манев - преподавател
  • гл. ас. Емил Келеведжиев - преподавател
  • Антония Тодорова Ташева - преподавател
  • Светлин Наков - преподавател
  • Милослав Антониев Средков - преподавател
  • Георги Георгиев - преподавател