Участие с научни доклади в кръгла маса и конференция

Участие с научни доклади в кръгла маса и конференция
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Димитър Трендафилов Йончев проф. д.н.
Статус:
реализиран

Преподаватели от департамент „Национална и международна сигурност“ – НБУ в рамките на проект “Участие с научни доклади в кръгла маса и конференция” участваха в научна дискусия "Политики и практики за сигурност", която се проведе на 20-21 юни, 2014 г. във ВСУ "Ч. Храбър", гр. Варна и в научна конференция на ВНВУ, гр. В.Търново на 3-4.06.2014 г. Четирите доклада изнесени от тях, бяха приети от научната общност с голям интерес и предизвикаха дискусии, впоследствие излезли и извън рамките на събитието.


Екип:

  • проф. Димитър Йончев д.н. - преподавател
  • проф. Николай Радулов д.н. - преподавател
  • д-р Тихомир Стойчев - преподавател