Публикуване на приета за печат статия в импакт-факторно списание на Издателска къща “Taylor&Francis

Публикуване на приета за печат статия в импакт-факторно списание на Издателска къща “Taylor&Francis
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
реализиран

Финансиране публикуването на приета статия “Phenol degradation by environmental bacteria entrapped in cryogels” на доц. д-р Галина Сачанска (преподавател в НБУ), Яна Топалова, Райчо Димков, Венета Грудева, Петър Петров, Христо Цветанов, Соня Селенска-Побел и Евгени Головински на английски език в научно списание Biotechnology&Biotechnological equipment (Taylor&Francis Group, UK). Статията е публикувана в Книжка 3 на Том 29 на списанието (стр. 514-522).
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2015.1009167#abstract


Екип:

  • доц. д-р Галина Сачанска - преподавател