ВЕДА СЛОВЕНА – 140 години по-късно

ВЕДА СЛОВЕНА – 140 години по-късно
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Пламен Георгиев Бочков проф. д-р
Статус:
реализиран

Целта на проекта е издаване на монографичен труд, посветен на проблематиката около „Веда Словена“ и дебатите по нейната автентичност, чиято подготовка включва теренно изследване и посещение на група селица от района на Гоцеделчевско за документиране на културното наследство на региона, в който са били ключовите информатори на Иван Гологанов, описани в кореспонценцията му със Стефан Веркович.


Постигнати резултати


Монографичен труд


Екип:

  • проф. д-р Пламен Бочков - преподавател