Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2014

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2014
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Анри Кулев Андреев проф.
Статус:
реализиран

Тазгодишното издание на Световния фестивал на анимационния филм във Варна бе юбилейно и нивото напълно подхождаше на тази кръгла годишнина. Състезателната програмата на фестивала бе съизмерима с най-престижните световни анимационни фестивали. Международното жури се състоеше от изтъкнати майстори на анимационния филм като Иван Веселинов, почетен професор на Нов български университет; Флоранс Миай от Франция, Ото Алдер, Михаил Алдашин от Русия, Жан-Люк Слок от Белгия. Акцентите в разнообразната фестивална програма бяха детската работилница, предхождаща фестивала, ръководена от студенти от НБУ и НАТФИЗ, както и съпътстващата детска работилница, ръководена от Карин Миралес от Франция, на която също асистираха студенти от НБУ и НАТФИЗ. Както и в миналите си издания фестивалът стана място за срещи между студенти и преподаватели от различни университети в света, в които се изучава анимация НБУ, НАТФИЗ, Единбургския колеж по изкуствата; Университета в Южна Калифорния; Висшия институт за изкуство и дизайн в Люцерн; филмовото училище в Баден-Вюртемберг, Германия и други. Студенти от НБУ взеха участие като доброволни сътрудници на фестивала, както и участваха в съпътстващия фестивала конкурс на ФРАПОР; както и в конкурса за анимационното лого на фестивала. И още една традиция беше спазена в рамките на фестивала – показани бяха няколко документални филми, свързани с историята на анимацията, които помагат да се хвърли мост между миналото и бъдещето на анимационния филм.
Световният фестивал на анимационния филм във Варна 2014 г. отново се превърна в престижно и важно събитие за българската и световната анимационна сцена. Професионалистите могат да се срещнат и да споделят творческите си постижения и проблеми в редовно провежданата Кръгла маса. Това, което е важно за Нов български университет, който вече трайно се свързва с Фестивала като един от спонсорите му, е не само утвърждаването на престижа му, но и възможностите, които студентите по анимационна режисура, както и от програма „Масови комуникации” получават , участвайки в него – контакти с професионалисти; огромно количество професионална информация; възможности да представят своите работи и за нов практически опит в работилниците.


Постигнати резултати


1. Осигуряване на награда за най-добър студентски филм на “Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2014”;
2. Участие на студенти от НБУ във фестивала;
3. Медийно отразяване и реклама за НБУ, излъчване на студентски филми.


Екип:

  • проф. Анри Кулев - преподавател
  • доц. д-р Невелина Попова - преподавател
  • доц. д-р Цветомира Костадинова - преподавател
  • д-р Пенчо Кунчев - преподавател
  • гл. ас. д-р Севина Иванова - преподавател