Експедиция на НБУ до Крит и Санторини (15.04. – 20.04.2013 г.)

Експедиция на НБУ до Крит и Санторини (15.04. – 20.04.2013 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Петър Ангелов Димитров проф. д.н.
Статус:
реализиран

Проектът има за цел да запознае студентите изучаващи старогръцки език и култура в НБУ с едни от най-старите паметници на минойско-микенската цивилизация. Неговото реализиране ще продължи успешното налагане на пътуващия курс-експедиция до Крит и Санторини в рамките, на който студентите имат възможността да изучават активно и на място основните положения и конкретните детайли от културно-историческото наследство на античния свят. Участниците са ангажирани с подготовката на материалите по маршрута, с учебно-практически задачи in situ, както и с представяне на наученото в поредицата от постсеминари, публикации и фотоизложба в НБУ – дейности, по чието осъществяване работят в тясно сътрудничество с преподавателския екип на курса-експедиция проф. Петър Димитров, д.н., доц. д-р Майя Василева, ас. Владимир Маринов, ас. д-р Георги Гочев.


Постигнати резултати


1. Изложба с фотоси от експедицията;
2. Аудио и видео материали от експедицията;


Екип:

  • проф. Петър Димитров д.н. - преподавател
  • доц. д-р Майя Василева - преподавател
  • гл. ас. д-р Владимир Маринов - преподавател
  • гл. ас. д-р Георги Гочев - преподавател